Δικαίωμα Υπαναχώρησης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Μόνον ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης (ακύρωσης) της παραγγελία σας μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς των 
προϊόντων (όχι παράδοσης τους στο χώρο σας).

Όλα τα 
προϊόντα που παρουσίαζονται στο website μας κατασκευάζονται κατόπιν δική σας παραγγελίας σε οίκους του εξωτερικού, όπου φέρουν επώνυμα την υπογραφή της εκάστοτε εταιρείας. Η συνεργασία σας με την εταιρεία μας συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης της εταιρείας luceHabitat.

Μετά την πάροδο του εν λόγω διαστήματος ή αλλίως "περιόδου περισυλλογής" η παραγγελία είναι ανέκκλητη.

Εάν συνεπάγεται επιστροφή, θα πρέπει να γίνει μόνον μετά την συγκατάθεσή μας.

Παρακαλούμε διαβάστε τις λεπτομέρειες κατωτέρω, καθώς και την Πολιτική Επιστροφών.

Η Εταιρεία μας ακολουθεί την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία (οδηγία 2000/31/ΕC, οδηγία 97/7/EC, Π.Δ. 131/2003 , οδηγίες της Γ.Γ.Καταναλωτή) που διέπουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, το e-commerce, τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου. Σύμφωνα με αυτούς  ο πελάτης έχει το δικαίωμα της υπαναχώρησης (παραιτήσεως ,να αποσυρθεί από την παραγγελία) εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, χωρίς ερωτήσεις.

Αυτό ονομάζεται  "περίοδος περισυλλογής"(cooling-off).  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να μας στείλετε ένα e-mail στο info@e-lucehabitat.gr  με την πρόθεσή σας να αποσυρθείτε από την αγορά, αναφέροντας τον αριθμό αναγνώρισης(ID) της παραγγελίας και ένα αντίγραφο της συναλλαγής σας (πιστωτική κάρτα ή έμβασμα), εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει την πληρωμή.
Παρακαλούμε επίσης αναφέρατε τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού σας και τον κωδικό SWIFT.


Εμείς θα εξετάσουμε το αίτημά σας να δούμε αν είναι συμβατό  με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την εταιρεία luceHabitat για υπαναχωρήσεις και επιστροφές, και θα σας ενημερώσουμε μέσω email, είτε έχει εγκριθεί (γίνει αποδεκτό) είτε όχι.

Πιο αναλυτικά:


 • Εάν δεν εγκριθεί,  σαν ασύμβατη με την πολιτική επιστροφών της εταιρείας …τίποτα δεν μπορεί να γίνει...
 • Εάν εγκριθεί, και δεν έχετε κάνει την πληρωμή ακόμη, απλά θα ακυρώσουμε την παραγγελία.

 • Εάν εγκριθεί, και έχετε πραγματοποιήσει την πληρωμή αλλά τα εμπορεύματα δεν έχουν αποσταλεί ακόμη, θα ακυρώσουμε και αντιστρέψουμε την συναλλαγή επιστρέφοντας οποιοδήποτε ποσό που έχετε ήδη εμβάσει, αφαιρώντας μόνο τυχόν έξοδα που προκύπτουν (προμήθειες Τραπέζης ή κάρτας , άλλα έξοδα κλπ), μέσα σε προθεσμία  δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το πέντε (5%) της συνολικής αξίας της συναλλαγής. Η επιστροφή θα γίνει με έμβασμα στο IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού.
   
 • Εάν εγκριθεί και έχετε ήδη παραλάβει τα εμπορεύματα ή έχουν ήδη αποσταλεί, οπότε εσείς τελικά θα τα παραλάβετε, θα πρέπει πρώτα να επιστραφούν, με δικό σας κόστος και κίνδυνο, όπως είναι, χωρίς να έχουν ανοιχθεί και χωρίς να λερώσετε την αρχική συσκευασία με ετικέτες, αυτοκόλλητα, γραφή κλπ. (βλ. πολιτική επιστροφής παρακάτω και ακολουθήστε σχολαστικά τις οδηγίες).
  Παρακαλούμε, τυλίξτε τα δέματα με κατάλληλο χαρτί, αν θέλετε να γράψετε κάτι πάνω τους. Θα λάβετε ένα σχετικό e-mail που σας ειδοποιεί για την απόφασή μας και οδηγίες, διεύθυνση παράδοσης, λεπτομέρειες αποστολής κλπ. Αφού θα έχουμε παραλάβει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα, θα τα εξετάσουμε για να δούμε αν έχουν τηρηθεί οι όροι και προϋποθέσεις της πολιτικής επιστροφών , και αν ανταποκρίνονται,  θα κινήσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή των χρημάτων σας εντός περιόδου τριάντα (30) εργασίμων ημερών. Καθώς ο πελάτης πρέπει να καλύψει όλα τα έξοδα επιστροφής, θα γίνει έκπτωση από το επιστρεπτέο ποσό, όλων των εξόδων επιστροφής, δηλαδή κόστος μεταφορικών πήγαινε-έλα --ακόμη και αν αρχικά φορτώθηκαν με μπόνους δωρεάν μεταφορά--, προμήθειες τράπεζας ή κάρτας και λοιπά έξοδα κλπ..
  Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε το κόστος αποστολής των ακυρωθέντων εμπορευμάτων, ακόμα και όταν αρχικά δεν είχε πληρωθεί από τον πελάτη, αλλά καλύφθηκε από το luceHabitat ως έξτρα μπόνους για την αγορά των προϊόντων και όχι για την επιστροφή τους.
  Με άλλα λόγια, η δωρεάν μεταφορά, είναι ένα μπόνους (δώρο) για την αγορά των αγαθών, και οχι δώρο για την …επιστροφή τους!  Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορεί  να υπερβαίνουν το δώδεκα (12 %) της συνολικής αξίας της συναλλαγής. Η επιστροφή θα γίνει με έμβασμα στο IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού.

  Επιπλέον (σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις) εάν τα επιστρεφόμενα αγαθά είναι μέρος μια μεγαλύτερης παραγγελίας, για την οποία δόθηκε μια ποσοτική έκπτωση στο συνολικό ποσό, και η αφαίρεση της αξίας τους από το συνολικό ποσό οδηγεί σε μια έκπτωση μικρότερου ποσοστού, η διαφορά θα αφαιρεθεί επίσης από το επιστρεφόμενο ποσόν.
   
 • Εάν εγκριθεί αρχικά, και στη συνέχεια απορριφθεί, μετά από την εξέταση των επιστραφέντων εμπορευμάτων επειδή δεν πληρούνται οι  προϋποθέσεις επιστροφής τους σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών, αυτά εξακολουθούν να είναι ιδιοκτησία σας και θα πρέπει να φροντίσετε να τα παραλάβετε, με δικό σας κίνδυνο και κόστος, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η απόρριψη σας γνωστοποιήθηκε. Φυσικά, θα σας βοηθήσουμε--αν θέλετε-παραδίδοντας τα εμπορεύματα σε όποια μεταφορική εταιρεία μας υποδείξετε.
  Αν δεν συλλέξετε τα εμπορεύματα μετά από παρέλευση 30 ημερών ,θεωρείται ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να γίνουν δωρεά σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα ή οργανισμό. 


  
Όπως αναφέρθηκε ρητά μετά την "περίοδο περισυλλογής"(cooling-off) η παραγγελία καθίσταται αμετάκλητη (ανέκκλητη)  και δεν μπορεί να ακυρωθεί. Παρ' όλα αυτά, καθώς η φιλοσοφία μας είναι να είστε πάντα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, μπορούμε πάντα να συζητήσουμε το πρόβλημα.
Έτσι σας παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας, και εξαιρουμένων των ειδικών  παραγγελιών ή ειδικών προσφορών (που δεν επιστρέφονται ούτε ακυρώνονται), ανάλογα με την περίσταση, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας.Μοιραστείτε το:

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης των χρηστών.
Τα απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου cookies είναι πάντα ενεργά, ενώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα cookies που αφορούν στη συλλογή στατιστικών ή marketing.