Περιορισμός Ευθύνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Όλοι αυτοί οι όροι ισχύουν σε όλο αυτό το  website,στις επικοινωνίες και στις συναλλαγές, ετσι η χρήση
αυτού του e-shop προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή σας.

 

Είμαστε μια πελατο-κεντρική επιχείρηση και είναι βασική μας αρχή να διεξάγουμε οποιαδήποτε συνεργασία μαζί σας, πάντoτε μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και της αμοιβαιότητας. Για το σκοπό αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε γενικές γραμμές, την πολιτική μας, τους όρους και τις προϋποθέσεις στις οποίες  βασίζονται οι συνεργασίες και οι συμφωνίες μας.

 

Όλοι αυτοί οι όροι ισχύουν σε όλο αυτό το  website, στις επικοινωνίες, στις συναλλαγές και οποιοιδήποτε γενικοί όροι του θέτοντος παραγγελία πελάτη τυχόν παρεκκλίνουν ή έρχονται σε αντίθεση με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω όρους, δεν εφαρμόζονται.

 

Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε απόκλιση από τους εις το παρόν έγγραφο, όρους και προϋποθέσεις πρέπει να έχει την γραπτή μας συγκατάθεση. Σε γενικές γραμμές, η χρήση του e-shop και οποιαδήποτε συναλλαγή απορρέουσα μέσω αυτού, καθώς και κάθε επικοινωνία που συνδέεται με αυτό, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή σας, όλων των  βασικών όρων και προϋποθέσεων. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτό το website.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ολες οι πληροφορίες σε όλο αυτό το e-shop βασίζονται σε πληροφορίες των κατασκευαστών και συνεπώς υπόκεινται σε αλλαγές ή λάθη. Δεν φέρουμε καμμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές από την επίσκεψη και χρήση αυτού του website, καθώς αυτό γίνεται αποκλειστικά με την ελεύθερη βούληση και ευθύνη σας.

 

Οποιαδήποτε πιθανή νομική ακυρότητα οποιουδήποτε όρου δεν επηρρεάζει τους υπόλοιπους.

Το ισχύον Δίκαιο θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε ακυρότητα ή κενό.

Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε κάθε αντικείμενο έχουν ληφθεί από τους καταλόγους, τα ενημερωτικά φυλλάδια, τους τιμοκαταλόγους, το διαφημιστικό και προωθητικό υλικό των κατασκευαστών, και κατά συνέπεια, υπόκεινται σε παύσεις παραγωγής, σε λάθη ή σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Το ίδιο ισχύει για το παρόν κείμενο, το οποίο μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή με μια νέα ανάρτηση.

Το lucehabitat δεν φέρει καμμία ευθύνη για οποιεσδήποτε παύσεις της παραγωγής, αλλαγές, μετατροπές ή λάθη. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τiς ιστοσελίδες των κατασκευαστών  για περισσότερες πληροφορίες της στιγμής.

 

Επιπλέον, δεδομένης της φύσης του όγκου και του περίπλοκου χαρακτήρα του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, το lucehabitat δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται σε οποιονδήποτε  επισκέπτη/χρήστη των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών, συμβουλών και περιεχομένου του, καθώς θεωρείται ότι ο/η οποιοσ(α)δήποτε που χρησιμοποιεί το e-shop το κάνει με την δική του/της πρωτοβουλία και ελεύθερη βούληση και με δική του/της ευθύνη.

 

Τα περιεχόμενα του παρόντος e-shop προσφέρονται ακριβώς "ως έχουν" και χωρίς καμία εγγύηση δηλωθείσα ή συναγόμενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το e-shop είναι μια προσφορά για τον επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου καθώς επίσης και μια προσφορά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet, και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως οι μόνες έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές, δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά ούτε και υποκρύπτουν  κρυφά μηνύματα να κάνει κάτι κανείς ή να μην κάνει.

 


Τα πάντα εναπόκεινται στη δική σας ελεύθερη θέληση και απόφαση. Συλλέγουμε με προσοχή, επιλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και παρουσιάζουμε όλο το περιεχόμενο αυτού του e-shop με πρόθεση να σας προσφέρουμε τα καλύτερα από όλα, σε προσιτές τιμές.

 

Ωστόσο, παρότι κάνουμε το καλλίτερο που μπορούμε, δεν μπορούμε σε καμία  περίπτωση να εγγυηθούμε για την εντελή πληρότητα, την τελειότητα την επάρκεια και την καταλληλότητα στις ανάγκες σας, καθώς και για την απουσία λαθών.

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους εις το παρόν αναφερόμενους τους όρους και τις προϋποθέσεις καταστεί για οποιονδήποτε λόγο, εν όλω ή εν μέρει, νομικώς άκυρος/η, το κύρος και η ισχύς των υπολοίπων παραμένουν αμετάβλητα και ανεπηρέαστα.

 

Το θεσμικό πλαίσιο νόμων θα αντικαταστήσει τον άκυρο όρο, καθώς και θα συμπληρώνει τυχόν απρόβλεπτα κενά. 

 

Μπορείτε να αντιγράψετε και αποθηκεύσετε σε ηλεκτρονική μορφή ή να εκτυπώσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις για προσωπική χρήση. 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ με ΕΜΑΣ και ΕΣΑΣ 

Ποιοί είμαστε ΕΜΕΙΣ, πού θα μας βρείτε, πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΕΣΕΙΣ σαν πελάτες διακρίνεσθε σε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Β2C) και ΕΜΠΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Β2Β).

Η παρούσα ιστοσελίδα (e-shop, webstore κλπ) ανήκει και λειτουργείται από την επιχείρηση:

luceHabitat  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΙΟΣ

 

Έδρα-Έκθεση: Φορμίωνος 4-6  11634 ΑΘΗΝΑ (Caravel) GR 

 

ΑΦΜ. 146995333  ΔΟΥ  ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ  

 

Αρ.ΓΕ.Μ.Η. : 009474401000                  

 

Δε:Τε,Σα 10:30-15:30 Τρ,Πε,Πα: 10:30-20:30 & 17:30-20 :30 (τοπική ώρα) EEST 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 0030-210-7258890-91

 

e-mail: [email protected] 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Μετατροπέα Ζωνών Ωρας  στο
 
www.timeanddate.com  για την Ευρώπη/Αθήνα EEST

 

To www.e-lucehabitat.gr είναι καταχωρημένο -πιστοποιημένο e-shop στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με μητρώο προμηθευτών Νο. 1166/13.


Όποιος επισκέπτεται αυτό το e-shop είναι ένας δυνητικός "πελάτης".

 

Οι πελάτες  διακρίνονται σε:

 

α)  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, δηλαδή ιδιώτες φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν για προσωπική
     τους χρήση  (κατανάλωση) ως τελικοί καταναλωτές ( B2C= συναλλαγές 
      επιχείρηση προς καταναλωτή)

 

β) ΕΜΠΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ, δηλαδή όλα τα άλλα είδη των πελατών που αγοράζουν
     για επαγγελματικούς-εμπορικούς σκοπούς , προκειμένου να προμηθεύσουν , 
     μεταπωλήσουν ή ενσωματώσουν σε έργα κλπ. π. χ. (ενδεικτικά) οι έμποροι,
     ηλεκτρολόγοι, οργανισμοί, ιδρύματα, επαγγελματίες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί 
     μηχανικοί, διακοσμητές, τεχνίτες, τεχνικά γραφεία, κλπ. (B2B= συναλλαγές 
     επιχείρηση προς επιχείρηση)    

 

Η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη για πιθανή άσκηση του δικαιώματος υπαναχωρήσεως (withdrawal).

 

 

 

ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ-ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Για να κάνετε μια νόμιμη συναλλαγή πρέπει να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα: 

1) Σαν καταναλωτής να είστε άνω των 18 ετών, 

 

2) Σαν εμπορος-προμηθευτής θα πρέπει να είστε
δεόντως εξουσιοδοτημένος για να αγοράσετε και πληρώσετε. 

 

Δεν φέρουμε καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένα,ψευδή ή πλαστά στοιχεία δηλωθούν κατά την αγορά και πληρωμή.

Δεν έχετε την υποχρέωση να δηλώσετε τα στοιχεία σας, προκειμένου να επισκεφθείτε  και να έχετε πρόσβαση στο 98% του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Το υπόλοιπο 2% είναι δεσμευμένο για εγγεγραμμένα μέλη  και μπορεί να  προσπελαστεί μόνο με τη χρήση ενός ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης(password).

 

Ενεργώντας ως καταναλωτής, πρέπει να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα (να είστε άνω των δεκαοκτώ 18 ετών) για να μπορέσετε να κάνετε μια νόμιμη συναλλαγή και πληρωμή, δηλαδή να αγοράσετε από το e-shop. 

 

Ενεργώντας ως έμπορος -προμηθευτής, θα πρέπει να έχετε νόμιμη εξουσιοδότηση να εκπροσωπείτε την εταιρεία ή τον οργανισμό, σε περίπτωση που πληρώνετε και αγοράζετε για λογαριασμό κάποιας εταιρείας, επιχείρησης, οργανισμού ή ιδρύματος, όποιο και αν είναι.

 

Το e-lucehabitat δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ψευδή, λανθασμένα ή πλαστά στοιχεία που θα μπορούσαν να δηλωθούν κατά την αγορά και πληρωμή--δεδομένου ότι είναι αδύνατον να εξακριβώσουμε την εγκυρότητα τους όταν δηλώνονται-- και δεν θα  δεχθεί ακύρωση και επιστροφή χρημάτων για μια συναλλαγή, με την αιτιολογία ότι, το πρόσωπο που την έθεσε και την πλήρωσε, ήταν μη εξουσιοδοτημένο, ή μικρότερης ηλικίας, και παρόλα αυτά εξακολουθούσε να έχει πρόσβαση σε Τραπεζικούς λ/μους άλλων ατόμων ή σε κάρτες άλλων ατόμων και κυρίως  πρόσβαση σέ προσωπικούς  κωδικούς πρόσβασης(passwords και usernames). 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ 

 

Είναι αποκλειστική ευθύνη του κατόχου να διαφυλάττει τις κάρτες, τα εμπιστευτικά στοιχεία και τους λογαριασμούς, με ασφάλεια και μακρυά από πιθανούς κακούς-δόλιους χρήστες. 

Δεν αποδεχόμαστε καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε δόλια χρήση των καρτών ή των λογαριασμών σας. 

 

Παρακαλούμε φροντίστε και διαφυλλάξτε τις προσωπικές ή εταιρικές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες καθώς και τις προσωπικές πληροφορίες πρόσβασης, κωδικούς κλπ.

 

Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα για μια δόλια χρήση. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της κάρτας, να φροντίζει και να προσέχει να κρατάει τις κάρτες και τους λογαριασμούς του, ασφαλείς και μακριά από πιθανούς κακούς-δόλιους χρήστες (παιδιά, επιπόλαιοι έφηβοι, αναξιόπιστοι υπάλληλοι, απογοητευμένοι σύζυγοι, κακοήθη πεθερικά κλπ).

 

Από την άλλη πλευρά, εάν η κάρτα είναι κλεμμένη μια άμεση ειδοποίηση στην τράπεζα και ταυτόχρονο έλεγχο του λογαριασμού της κάρτας σας, θα σταματήσουν κάθε συναλλαγή στη στιγμή. Επιπλέον, εμείς δεν πιστεύουμε πραγματικά ότι ένας κλέφτης θα χρησιμοποιήσει μια κλεμμένη κάρτα διακινδυνεύοντας μια αγορά μέσω του διαδικτύου, καθώς η δηλούμενη διεύθυνση παραλήπτη θα είναι εύκολο να εντοπιστεί από την αστυνομία. (και εμείς δεν παραδίδουμε σε ανώνυμα κέντρα παραλαβής δεμάτων).

 

Συνεπώς, παρακαλούμε να είστε σίγουροι ότι εσείς και μόνο εσείς, έχετε πρόσβαση στις κάρτες σας και να κάνετε πάντα ένα συχνό έλεγχο στο λογαριασμό της  κάρτας σας για …ανεξήγητες περίεργες  συναλλαγές… Εάν ανακαλύψετε τυχόν παράξενες συναλλαγές παρακαλούμε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα και να το γνωστοποιήσετε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αμέσως.

 

Το e-lucehabitat δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δόλια χρήση των καρτών σας ή των λογαριασμών σας. Μοιραστείτε το:

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης των χρηστών.
Τα απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου cookies είναι πάντα ενεργά, ενώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα cookies που αφορούν στη συλλογή στατιστικών ή marketing.